Vạn Cổ Tà Đế

Wan Gu Xie Di (2023)

Nội dung chi tiết

-  Tà Thiên vận mệnh lênh đênh , ngẫu nhiên đạt được truyền thừa, chư giới muốn trảm. Xông cửu châu sát phá non sông! Chiến thất giới, tà chữ che trời!
- Tiên đến , ta tru!
- Phật đến, ta đồ!
Giết hết chín thành chín, lưu một đám, nhìn ta xé trời !
Coming soon ............
( 7.78 điểm /  36  lượt)
Lưu ý các bạn không nên nhấp vào các đường link ở phần bình luận, kẻ gian có thể đưa virut vào thiết bị hoặc hack mất facebook của các bạn.

Copyright © 2021 HHPANDA.TUBE