Under Ninja (2023)

Under Ninja (2023)

Nội dung chi tiết

Kumogakure Kurō, một Ninja và đồng thời là một tên NEET (Not in Education, Employment, or Training - Người không học, không làm việc, không đào tạo), đã trải qua nhiều năm chờ đợi một cơ hội để thể hiện mình. Cuối cùng, anh nhận được một nhiệm vụ đặc biệt từ cấp trên - một nhiệm vụ làm thay đổi cuộc đời anh..

( 9.8 điểm /  5  lượt)
Lưu ý các bạn không nên nhấp vào các đường link ở phần bình luận, kẻ gian có thể đưa virut vào thiết bị hoặc hack mất facebook của các bạn.

Copyright © 2021 HHPANDA.TUBE