Tokyo Ghoul S (Live Action 2019)

Ngạ Quỷ Vùng Tokyo S 2019 (2019)

Nội dung chi tiết

Kaneki Ken, một sinh viên bình thường bị biến đổi thành một ngạ quỷ sau khi bị tấn công bởi một ngạ quỷ khác. Trong Tokyo Ghoul S, Kaneki Ken phải đối mặt với những thử thách mới và những cuộc chiến đẫm máu để bảo vệ những người anh em ngạ quỷ của mình.

( 8.33 điểm /  12  lượt)
Lưu ý các bạn không nên nhấp vào các đường link ở phần bình luận, kẻ gian có thể đưa virut vào thiết bị hoặc hack mất facebook của các bạn.

Copyright © 2021 HHPANDA.TUBE