Thiên Ngoại Thiên

Tian Wai Tian (2022)

Nội dung chi tiết

Nhân vật chính được chọn vào hệ thống, đưa vào một thế giới mới,tái sinh trên một thân thể mới.Tại đây, một nơi người ăn người thế giới Tô Hạo tạo nên một huyền thoại.

( 7 điểm /  3  lượt)
Lưu ý các bạn không nên nhấp vào các đường link ở phần bình luận, kẻ gian có thể đưa virut vào thiết bị hoặc hack mất facebook của các bạn.

Copyright © 2021 HHPANDA.TUBE