Quỷ Đao

GhostBlade (2023)

Nội dung chi tiết

Quỷ Đao, được truyền thừa một thanh kiếm huyền thoại có khả năng đánh bại yêu ma. Cùng thanh kiêm của mình anh ta bắt đầu con đường nguy hiểm để bảo vệ những người vô tội thoát khỏi sự tán ác của yêu ma, và tìm kiếm sự công bằng. Quỷ Đao không chỉ đối mặt với nhiều khó khăn nguy hiểm  và   vượt qua những thử thách của bản thân, tìm ra  sứ mệnh của mình. Câu chuyện là cuộc chiến giữa thiên và ac, hành trình trở thành người hùng và chiến thắng bản thân.

Coming soon ............
( 8.08 điểm /  309  lượt)
Lưu ý các bạn không nên nhấp vào các đường link ở phần bình luận, kẻ gian có thể đưa virut vào thiết bị hoặc hack mất facebook của các bạn.

Copyright © 2021 HHPANDA.TUBE