Phong Tư Vật Ngữ - Tiên La

The Shape Of The Wind Slam Era (2022)

Nội dung chi tiết

Thành Tiên La trở thành trận địa đấu sức giữa Thất Đại Tông Môn. Lan Tư Lạc, trái tim mang theo chí lớn; Hoa Thứ Lang, sử dụng kiếm thuật trác tuyệt; Hồng Ngũ Lang, với sự thần bí đa trí; và Thiên Địa Hữu Tuyết, thừa nước đục thả câu. Họ cùng nhau kích động một cơn sống thần, tấn công đại lục Phong Chi với lòng dũng cảm và quyết tâm cao cả.

( 8.61 điểm /  169  lượt)
Lưu ý các bạn không nên nhấp vào các đường link ở phần bình luận, kẻ gian có thể đưa virut vào thiết bị hoặc hack mất facebook của các bạn.

Copyright © 2021 HHPANDA.TUBE