Lớp Học Ám Sát 2023

Assassination Classroom (2023)

Nội dung chi tiết

Người đứng đầu của các nước phái giao nhiệm vụ ám sát và đưa vũ khí đặc biệt cho lớp E, hứa hẹn nếu họ thành ng giết được thầy Koro trong vòng một năm thì sẽ trả tiền thù lao 10 tỷ yên cho họ. Khi học kỳ thứ hai mới bắt đầu, quốc gia lại quyết định thưởng người giết được thầy Koro 10 tỷ yên và đoàn thể tham gia cũng sẽ được tiền thưởng 30 tỷ yên.

( 9.46 điểm /  256  lượt)
Lưu ý các bạn không nên nhấp vào các đường link ở phần bình luận, kẻ gian có thể đưa virut vào thiết bị hoặc hack mất facebook của các bạn.

Copyright © 2021 HHPANDA.TUBE