Hồng Hoang Chí: Thanh Khâu Kiếp Vân

Endless Power of the Universe (2023)

Nội dung chi tiết

Ba vạn năm trước, Thiên Đạo với sức mạnh vô song phá vỡ chính không gian. Ba vạn năm sau Chu Thanh trở lại quá khứ và mong muốn cuộc sống yên . Chu Thanh phải đối mặt với những khám phá đen tối và hiểm nguy không lường trước để bảo vệ sự sống còn và tìm ra ý nghĩa thực sự của cuộc sống.

Coming soon ............
( 3.6 điểm /  5  lượt)
Lưu ý các bạn không nên nhấp vào các đường link ở phần bình luận, kẻ gian có thể đưa virut vào thiết bị hoặc hack mất facebook của các bạn.

Copyright © 2021 HHPANDA.TUBE