Hoả Phụng Liêu Nguyên Phần 2

The Ravages Of Time (2023)

Nội dung chi tiết

Cuối thời Đông Hán, Đổng Trác nổi loạn,  bắt giữ mội người làm con tin.  Lữ Bố, dùng Lạc Dương làm bẫy, sau đó đốt cháy thành phố để thu hút quân Đồng Minh đã bắt đầu triển khai. Đối diện với nguy cơ Đồng Minh bắt đầu hội tụ và chống lại sự đe dọa. Trận chiến gay gắ giữa Đồng Minh và quân lực của Đổng Trác không chỉ là cuộc đối đầu về quân số và chiến thuật, mà còn là  lòng can đảm v của các anh hùng,  sự khởi đầu của một trận chiến khốc liệt.

Coming soon ............
( 10 điểm /  1  lượt)
Lưu ý các bạn không nên nhấp vào các đường link ở phần bình luận, kẻ gian có thể đưa virut vào thiết bị hoặc hack mất facebook của các bạn.

Copyright © 2021 HHPANDA.TUBE