Dragon Ball GT (1996

2023)

Nội dung chi tiết

nhóm bạn Sôn Gôku đã quay về trái đất và sống 1 cuộc sống yên bình. Tại kì thi võ thuật quốc tế năm đó, Sôn Gôku và nhóm bạn đã hội ngộ với MABƯ ốm dưới hình thức đầu thai là 1 chú bé nhà quê với tên ƯB Còm. SONGOKU đã nhận chú bé làm đệ tử và đưa chú lên thiên đình để huấn luyện 10 năm thành 1 chiến sĩ trừ gian diệt bạo. Đại vương Pilat ngày xưa dẫn theo 2 tên đệ tử và ăn cắp được 7 viên ngọc rồng,

( 8.33 điểm /  3  lượt)
Lưu ý các bạn không nên nhấp vào các đường link ở phần bình luận, kẻ gian có thể đưa virut vào thiết bị hoặc hack mất facebook của các bạn.

Copyright © 2021 HHPANDA.TUBE