Cửu Thiên Huyền Đế Quyết Phần 2

The Success Of Empyrean Xuan Emperor (2022)

Nội dung chi tiết

Nguồn gốc của võ đạo Nguyên Đầu là Cửu Thiên Huyền Đế Quyết . Người sở hữu Cửu Thiên Huyền Đế Quyết sẽ trở thành Huyền Đế thứ hai. Ba thế lực lớn xuất hiện, đó là Nhân tộc, Thiên Yêu tộc, và Cửu Dương Bá Đao tộc, tạo nên một sự đối địch căng thẳng. Các chủng tộc nhỏ phải phụ thuộc vào ba chủng tộc lớn để tồn tại.

Viétub 10h15 sáng thứ 2,6 hàng tuần trên HHPANDA.TUBE
( 8.69 điểm /  2564  lượt)
Lưu ý các bạn không nên nhấp vào các đường link ở phần bình luận, kẻ gian có thể đưa virut vào thiết bị hoặc hack mất facebook của các bạn.

Copyright © 2021 HHPANDA.TUBE