Cuộc Sống Hạnh Phúc Của Thiếu Chủ Chính Phái

The Little Master's Better Life (2023)

Nội dung chi tiết

Daxia nới con người có  kích thước nhỏ bé, nhưng hoàn toàn không khiêm tốn. Cho dù đó là Shennong và nhân dân của mình ở vùng lãnh thổ của con người, hoặc các bộ tộc khác nhau ở Beiye, họ đều đang làm việc chăm chỉ . Mặc dù họ đôi khi bị các thần tinh quái và bị đàn áp, họ cũng sẽ nổi dậy chống lại họ để bảo vệ bộ tộc, người thân yêu và dòng dõi của họ.

( 8.21 điểm /  28  lượt)
Lưu ý các bạn không nên nhấp vào các đường link ở phần bình luận, kẻ gian có thể đưa virut vào thiết bị hoặc hack mất facebook của các bạn.

Copyright © 2021 HHPANDA.TUBE