Ba Đường Luân Hồi

San Xian Lun Hui (2023)

Nội dung chi tiết

Thời cổ đại việc cất giữ báu vật dưới nước được coi là quan trong, nhiều nhà quyền quý chọn những vùng nước sâu để giấu kín. Ba nhà quản lý kho báu dươi nước là nhà Dịch, Đinh, và Khương. Họ sống ẩn dật trong thành phố, tiếp tục nhiệm vụ quan trọng của mình. Nhờ vào sự đồng lòng và kỹ năng quản lý của ba nhà Dịch, Đinh, Khương, việc cất giữu báu vật dưới nước đã tồn tại và phát triển qua các thế hệ, tạo nên sự ổn định và hòa bình cho xã hội.

Coming soon ............
( 10 điểm /  1  lượt)
Lưu ý các bạn không nên nhấp vào các đường link ở phần bình luận, kẻ gian có thể đưa virut vào thiết bị hoặc hack mất facebook của các bạn.

Copyright © 2021 HHPANDA.TUBE