7 Seeds 2nd Season (Phần 2)

Seven Seeds 2nd Season (2021)

Nội dung chi tiết

Trong phần này, nhóm nhân vật chính tiếp tục cuộc hành trình của mình để tìm kiếm sự sống mới và tìm hiểu về nguồn gốc của thảm họa. Họ phải đối mặt với những thử thách mới và những mối nguy hiểm không ngờ từ cả con người lẫn thiên nhiên.

( 10 điểm /  1  lượt)
Lưu ý các bạn không nên nhấp vào các đường link ở phần bình luận, kẻ gian có thể đưa virut vào thiết bị hoặc hack mất facebook của các bạn.

Copyright © 2021 HHPANDA.TUBE